Geggamojas personuppgiftspolicy

Hos oss på Geggamoja värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kundtjanst@geggamoja.com.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

• För att kunna hantera beställning/ köp.
• För att kunna hantera kundserviceärenden.
• För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar.
• För att kunna hantera dina erbjudanden.
• För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
• För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

Lagringsperioder av ändamål: Max 5 år.

För att kunna hantera beställning/ köp

 

Åtgärder

Leverans (inklusive avisering)
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning
av kreditupplysningar från Klarna). Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Vilken typ av uppgifter

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Kreditupplysningar från 
kreditupplysningsföretag.
Köpinformation (t.ex. vilken varan ska levereras till en annan adress) 

För att kunna hantera kundserviceärenden


Åtgärder

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusivesociala medier)

Vilken typ av uppgifter

Namn.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe,
eventuellt fel/klagomål.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar 


Åtgärder

Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster. 

Vilken typ av uppgifter

Namn.
Personnummer eller ålder.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.  Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

 

Åtgärder

Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, och inbjudningar till event.

Vilken typ av uppgifter

Namn.
Födelsenummer.
Kön
Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
Bostadsort
Köphistorik

 

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser


Åtgärder 

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och under om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Vilken typ av uppgifter

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsformation.
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt.

För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster


Åtgärder

Skapandet av ett för dig persoligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig. 

Förenkling av din användning av våra tjänster genom att påminna dig om kvarglömda/ övergivna digitala varukorgar).

Vilken typ av uppgifter

Namn.
Bostadsort.
Köphistorik.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

 

Vanliga frågor om personuppgifter

 

 • Vad är cookies och hur använder vi det?

  Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På geggamoja.com använder vi följande cookies: 1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker). 4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser,

  t.ex. Google Analytics.). 5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

  Kan du själv styra användningen av cookies? Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

  Hur skyddas dina personuppgifter? Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

  Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på www.geggamoja.com

 • Vad har du för rättigheter som registrerad?

  Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

  Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

  Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

  Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

  Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

  Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. DU har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms).

  Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknads- föring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner.

  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Kontakta oss på kundtjanst@geggamoja.com.

  Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden- genom att avsäga sig tjänsten. Kontakta kundtjanst@geggamoja.com

  Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

  En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

  Hur hanterar vi ditt personnummer? I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi ditt personnr med personuppgiftsbiträden för betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

 • Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.

 • Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

  Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

  Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts- biträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Transporter (logistikföretag och speditörer). 2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, nyhetsbrevs leverantörer). 4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

  När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

  Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

  Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.